Search Engine Friendly ή Optimized (SEO); Μάθετε τις διαφορές!

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το τι καθιστά μια ιστοσελίδα φιλική σε μια μηχανή αναζήτησης (Search Engine Friendly) ή βελτιστοποιημένη (Search Engine Optimized) – SEO.

Όταν μια επιχείρηση απευθύνεται σε κάποιον προγραμματιστή προκειμένου να κατασκευάσει το site της, το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο ειδικός είναι να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα φιλική προς τη μηχανή αναζήτησης.

Η διαδικασία ωστόσο, της βελτιστοποίησης του ίδιου site είναι πολύ διαφορετική, τόσο ως προς το πεδίο εφαρμογής της όσο και ως προς την κλίμακα.

Οι διαφορές μεταξύ SEF και SEO

Το SEF γίνεται μία φορά και τέλος

Το SEO βρίσκεται σε εξέλιξη

Το να γίνει μια ιστοσελίδα φιλική προς μια μηχανή αναζήτησης, είναι κάτι που διενεργείται μία φορά. Μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες διεργασίες προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η «μία φορά», αλλά άπαξ και ένα site «χτιστεί» σύμφωνα με τις επιταγές του SEF, δεν υπάρχουν και πολλά περισσότερα να γίνουν μετά, εκτός αν συντελεστεί μια αναγκαστική αλλαγή σε όλο το σύστημα.

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία βελτιστοποίησης (SEO) μιας διαδικτυακής σελίδας αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Εντοπίζονται συνεχώς νέες λέξεις – κλειδιά που πρέπει να ενταχθούν, παράγεται καινούριο περιεχόμενο για να προστεθεί, αναμένονται περισσότεροι εξωτερικοί σύνδεσμοι να δημιουργηθούν, ακόμη υψηλότερες θέσεις κατάταξης να επιτευχθούν, μεγαλύτερη κίνηση επισκεπτών να σημειωθεί και ακόμη περισσότερες μετατροπές να εκτελεστούν. Το SEO δεν σταματάει ούτε για μια μέρα!

Το SEF εστιάζει στην κατασκευή ενός site

Το SEO στην επικοινωνία του

Οι προγραμματιστές είναι εκείνοι που επιφορτίζονται το μεγαλύτερο μερίδιο της δουλειάς προκειμένου να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα φιλική προς τη μηχανή αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρώνονται πλήρως στα απαραίτητα στάδια της κατασκευής και της κωδικοποίησης του site για να επιτύχουν το SEF, ώστε το περιεχόμενό του να εντοπίζεται εύκολα από τους χρήστες του Διαδικτύου.

Και οι διαδικασίες του SEO εμπλέκονται στην κατασκευή του site, αλλά επικεντρώνονται στο περιεχόμενό του και σε ότι έχει να κάνει με την γνωστοποίησή του στο ευρύ κοινό. Αφορά τους ειδικούς του SEO να γίνεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προσβάσιμο σε ολοένα και περισσότερους χρήστες, από κοινού με τους προγραμματιστές, αλλά και να εξασφαλιστεί ότι αυτό «καλύπτει» τους επισκέπτες του και κατ’ επέκταση να πληρωθούν οι πρωταρχικοί στόχοι.

Το SEF εξασφαλίζει ότι όλες οι σελίδες έχουν μοναδικό περιεχόμενο

Το SEO βελτιστοποιεί το περιεχόμενο για τις κατατάξεις και τις μετατροπές

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι μια ιστοσελίδα διαθέτει μοναδικό περιεχόμενο σε καθεμιά από τις σελίδες της. Μπορεί το περιεχόμενο να αφορά σε κείμενο μικρής έκτασης, όπως μιας παραγράφου, ή σε εκατοντάδες λέξεις, αναλόγως με τις ανάγκες του site. Δεν έχει σημασία το μέγεθος του περιεχομένου, αλλά είναι απαραίτητο να είναι μοναδικό και φιλικό προς τη μηχανή αναζήτησης.

Το βελτιστοποιημένο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας στην άλλη όχθη, δεν καταλαμβάνει απλά χώρο σε αυτή. Πρόκειται για περιεχόμενο σχετικό με τις αναζητήσεις που πραγματοποιούν οι χρήστες και βελτιστοποιημένο ώστε να εντοπίζεται εύκολα από τις μηχανές αναζήτησης. Αυτό σημαίνει περισσότερη «εργασία» από την εύρεση απλώς των κατάλληλων λέξεων – κλειδιών, η οποία εκτείνεται στο πεδίο της καλύτερης δυνατής διάδοσης του site και του κύρους του.

Το SEF χρησιμοποιεί τίτλο και ετικέτες περιγραφής

Το SEO τα βελτιστοποιεί για να αυξηθούν τα κλικ

Όταν μια φιλική προς τη μηχανή αναζήτησης ιστοσελίδα «ξεδιπλώνεται», κάθε σελίδα της διαθέτει έναν μοναδικό τίτλο και ετικέτα περιγραφής. Αυτά τα δύο στοιχεία διαδραματίζουν πιο καίριο ρόλο όταν το site υποβάλλεται σε διαδικασία βελτιστοποίησης. Ενώ είναι σημαντικό να επικοινωνείται, θα πρέπει ταυτοχρόνως να προσιδιάζει στις ανάγκες των χρηστών που αναζητούν σχετικές πληροφορίες με το περιεχόμενό του. Με άλλα λόγια, οι λέξεις – κλειδιά είναι απαραίτητες αλλά πιο αποτελεσματική είναι η «γλώσσα» που χρησιμοποιείται με στόχο οι επισκέπτες να επιλέξουν την εν λόγω ιστοσελίδα ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες που εμφανίζονται στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.

Το SEF δημιουργεί αναγνώσιμα URLs

Το SEO φτιάχνει URLs που ακολουθούν τις διαδρομές πλοήγησης

Τα URLs πρέπει πάντα να είναι αναγνώσιμα από τους χρήστες του Διαδικτύου σύμφωνα με τις επιταγές του SEF. Ακόμη καλύτερα, η διεύθυνση της κάθε σελίδας ενός site χρειάζεται να προσφέρει μια γενική ιδέα του περιεχομένου της -καθεμιά από αυτές τις διευθύνσεις είναι απαραίτητο να είναι απλή και ευανάγνωστη.

Μια βελτιστοποιημένη ιστοσελίδα «προχωράει» ένα βήμα παραπέρα: τα URLs πρέπει να ακολουθούν τα μονοπάτια πλοήγησης, σαν φρυγανιά που τρίβεται στο έδαφος και υποδεικνύει τη διαδρομή. Αντί για site.com/page, η κάθε διεύθυνση σελίδας είναι εξαιρετικά σημαντικό να «χαράσσει» τις σχετικές διαδρομές πλοήγησης: site.com/navigation/sub-navigation/page/. Διατηρώντας τα URLs «ευθυγραμμισμένα» με τη διαδρομή πλοήγησης του site, επηρεάζεται άμεσα η σειρά εμφάνισής του στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης και κατ’ επέκταση η αναλογία όσων είδαν την ιστοσελίδα και όσων την επισκέφθηκαν.

Το SEF χρησιμοποιεί ετικέτες για να προλάβει ζητήματα διπλότυπου περιεχομένου

Το SEO βοηθά στην αποφυγή των διπλοτύπων στο σύνολο του site

Μια φιλική στη μηχανή αναζήτησης ιστοσελίδα κατασκευάζεται με τέτοιον τρόπο ώστε το διπλότυπο περιεχόμενο του site να μην επηρεάζει τους αλγορίθμους της μηχανής αναζήτησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη χρήση no-index και canonical ετικετών καθώς και μέσω άλλων έξυπνων στρατηγικών.

Μια βελτιστοποιημένη με τη μηχανή αναζήτησης ιστοσελίδα θα κάνει περισσότερα για την εύρεση του «σωστού» περιεχομένου από τη μηχανή αναζήτησης, εξαλείφοντας το διπλό περιεχόμενο συνολικά -στον βαθμό πάντα που επιτρέπεται από το CMS. Είναι καλύτερο να αφαιρούνται όλα τα διπλότυπα του περιεχομένου για να αποφεύγονται πιθανά προβλήματα από το «στέλνονται» σήματα με την ελπίδα ότι οι μηχανές αναζήτησης θα τα ακολουθήσουν.

Το SEF συμμορφώνεται με τις επιταγές του αλγόριθμου της μηχανής αναζήτησης

Το SEO θέτει στον αλγόριθμο τις κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον

Μια SEF ιστοσελίδα πρέπει να εναρμονίζεται με την πλειοψηφία των κατευθυντήριων γραμμών που ισχύουν για τις μηχανές αναζήτησης σήμερα. Αρκετές από αυτές θεωρούνται «εδραιωμένες» και εύκολες ως προς την υλοποίησή τους από την σκοπιά της κωδικοποίησης.

Ωστόσο, ένα SEO site προχωράει ένα βήμα παρακάτω από τις ισχύουσες «γραμμές» που υπαγορεύονται από τις μηχανές αναζήτησης, εστιάζοντας στο «αύριο». Μια πραγματικά βελτιστοποιημένη ιστοσελίδα είναι πολύ πιο μπροστά από τα φίλτρα spam της μηχανής αναζήτησης, στην οποία εφαρμόζονται λύσεις που ανεβάζουν την αξία της ιστοσελίδας για τους επισκέπτες και όχι τεχνικές με στόχο μόνο την άνοδο στην κατάταξη.

Το SEF είναι μόνο η αρχή

Έχοντας μια ιστοσελίδα φιλική ως προς τη μηχανή αναζήτησης αποτελεί το πρώτο βήμα για να δημιουργηθεί μια βελτιστοποιημένη. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι που ασχολούνται με το SEO ξοδεύουν πολύ χρόνο φτιάχνοντας SEF ιστοσελίδες προκειμένου να ξεκινήσουν ύστερα τη διαδικασία της βελτιστοποίησης -κι αυτό γιατί δεν «βρίσκουν» την κατάλληλες βάσεις από την αρχή.

Επομένως, είναι σημαντικό μια ιστοσελίδα να κατασκευάζεται εξ αρχής με τις επιταγές του SEF καθώς αργότερα θα εξοικονομηθεί και χρόνος και χρήμα, για να ακολουθηθεί η διαδικασία του SEO. Συντομεύει, πιο απλά, το χρονικό διάστημα για να σημειώσει το site σας επιτυχία στο Διαδίκτυο!

2017-08-30T09:58:50+00:00